Placeboeffekten – lægemidler & tro!

Placeboeffekten – lægemidler & tro!

 

“Placeboeffekten helbreder ca. 35% af alle tilfælde. Et lægemiddel skal have bedre resultater, for at det er noget vi bør indtage. Har de det?”

Proteiner er kroppens byggesten og der er mange af dem. Videnskaben har endnu ikke katalogiseret alle de proteiner som vores krop er i stand til at producere, men et estimat er at der mindst findes 100.000 forskellige proteiner. Proteiner kan kombinere og samle sig i et utal af kombinationer. Disse protein kombinationer bliver undersøgt og man mener at der er mindst 4 millioner forskellige protein sekvenser og antallet er stadig stigende i takt med at videnskaben dykker længer ned i området.

Nogle af disse proteiner kender vi fra daglig tale: Insulin, hæmoglobin, glutamin og serotonin. De arbejder i synergi med resten af det kropslige system.

En af måderne vi kan aktiveres de naturligt forekommende healings proteiner i kroppen er gennem Placebo effekten – effekten der kommer af at vi med vores tro kan få noget til at ske.

Kan placeboeffekten bruges?

For at et nyt lægemiddel kan blive godkendt i videnskabelige undersøgelser, skal det kunne fremvise en effekt der er betydeligt bedre end ”kalk pillen” der skaber placeboeffekten. Placeboeffekten er som bekendt, den effekt der kommer ud af at patienten ”Tror” på at det de får virker på den tilstand, som de gerne vil bedres fra. Placeboeffekten har været kendt i mange århundrede. Michael de Montaigne, en fransk filosof, skrev i 1572 ”der er mennesker på hvem det bare syn af medicinen er virksom!”.

En interessant ting ved mange medicinske medikamenter er, at deres effekt kun er lidt bedre, end dem der kan opnås gennem placebo-effekten. Nogle medikamenter og endda kirurgiske indgreb viser effekter der er dårlige end eller på linje med dem man kan opnå gennem Placeboeffekten.

Operationer og placeboeffekten

I 2002 blev der i ”New England Journal of Medicine” publiceret en artikel af Bruce Mosely MD. En ortopædisk kirurg fra Baylor Universitets i Texas, USA. Mosely ønskede at undersøge effekten af to forskellige operative indgreb for osteoarthritis i knæene, for at finde frem til hvilken af de to metoder havde den bedste effekt på patienten.

Mange af hans patienter havde skadet eller degenerative forandringer i brusken i knæet. Den ene af de to operationsmetoder bestod i at man gik ind på begge sider af knæskallen, hvorefter brusk strengene der sidder på overfladen bliver skrabet af knæleddet. I den anden metode sprøjter man vand med højt tryk ind i knæleddet for derved at skylle alt det gamle degenerative materiale ud af knæet.

For at kunne kontroller for placebo, havde Mosely en tredje gruppe af patienter med samme problematik. Denne gruppe fik hverken den ene eller anden operation. De blev bare forberedt til operation, bedøvet og kørt ind i operationsstuen. Her udførte personalet så en operation der gik ud på at lave snit der hvor de normale operationer fik lavet snit. Herefter udførte man de bevægelser med benet, som man gjorde under den rigtige operation og med de samme tidsintervaller, som under den rigtige operation. Så blev såret syet sammen og patienten kørt til opvågning. Der var absolut ikke lavet noget kirurgisk indgreb i knæet på denne gruppe.

Postoperative resultater under de forskellige faser af genoptræningen, for de tre grupper blev herefter sammenlignet. Og resultatet var meget overraskende; de patienter der ikke havde fået nogen operation vist lige så gode resultater, som dem der havde fået den rigtige operation!

I interview fortalte nogle af de patienter der havde fået placebo operationen, at de var sikker på at der var sket en fejl og de havde fået den rigtige operation, for de kunne mærke forskellen. De havde fået væsentlig mindre smerte, større bevægelse ratio og nogle kunne endda begynde og løbe igen. Nogle af denne gruppes slutresultater viste sig ligeledes, at være bedre end de to andre gruppers slut resultat. Dr. Mosely og hans stab var meget overrasket! I Amerika udføres der ca. 985.000 af denne type operationer hvert år og de koster hver ca. 40000,-kr., hvilket svarer til 40 milliarder om året.

Nu er det ikke kun i ved osteoarthritis at vores indre apotek kan bliver aktiveret i forbindelse med placeboeffekten. Vores krop er i stand til at skabe en syntese af mange forskellige substanser, med meget forskellige kemiske strukturer.

Kroppen kan blandt andet skabe; beta blokker, histaminer, væksthormon, og neuropeptider. Disse fire meget forskellige substanser, kan kroppen danne som svar på det samme indput – ved at give en kalkpille eller lave en ”som om” operation for derved at forstærke vores tro (placeboeffekten) på at det vi har fået hjælper. Et mirakel af biokemi er sket i kroppen.

Denne egenskab, som vores krop besidder, i form af placeboeffekten, at kunne skabe grobund for helbredelse gennem vores tro giver os et fantastiske redskab, som kan bruges i forbindelse med enhver behandlingsform, hvad enten den er konventionel eller alternativ.

 

“Medicinalvare industrien’s fortræffeligheder”

Placeboeffekten helbreder ca. 35% af alle tilfælde. Et lægemiddel skal fremvise klart bedre resultater, for at det er noget vi bør indtage. I praksis er det meget få lægemidler der kan leve op til dette.

Et nyt forsøg med urten Perikon, viste at det havde en positiv effekt på 24% af patienter med symptomer på depression. Zoloft et lægemiddel til depression, havde en marginalt bedre effekt på 25%. Men det middel der virkede bedst i forsøget var ”Placebo”. Placeboeffekten fi har fik hele 32% af patienterne det bedre af.

I 2006 udgave det Amerikanske regering to store undersøgelser, de havde lavet af forskellige antidepressions mediciner. Konklusionen var følgende

Det kunne ikke fremvises at lægemidler var mere sikre og effektive end Placeboeffekten.

Irvin Kristol psykolog og PH D ved University of Connecticut, har analyseret resultaterne af en lang række studier af antidepressiv medicin i USA. Han fandt frem til at 3/4 af effekten af antidepressiv medicin såsom Prozac (Cipramil, Fontex) og Zoloft, skal findes i placeboeffekten. Altså at 3/4 af den effekt man kunne finde ved brug af disse midler skyldes patientens tro på at de nu fik hjælp. Om den sidste 1/4 var grundet lægemidlet, var svært at fastslå, da det at tage disse lægemidler frembringer en masse ”fysiske fornemmelser” der gør at forsøgspersonen vèd at de får et ”rigtigt” lægemiddel og ikke en placebo pille. Denne viden kan så igen understøtte de indre helbredende kræfter fra personens egen tro.

Irvin Kristol har efterfølgende publiceret et andet Meta-studie, af 47 studier af antidepressiv medicin fra den Amerikanske fødevarestyrelse’s (FDA’s) database. Her fandt han,

I gennemsnit skal 80% af lægemidlets virkning findes i Placeboeffekten.

Der var et spænd fra 69% (paxil) til 89% (Prozac). I 4 af undersøgelserne viste placebo bedre resultater end selve lægemidlet.

Lægemidlet Prozac skulle igennem 10 kliniske forsøg for at der kunne fremvises 4 forsøg med et marginalt bedre resultat end Placebo. Den Amerikanske fødevarestyrelse (FDA) kræver at der skal være 2 forsøg der viser at det er et virksomt middel. Som reglerne er nu er der ingen grænser for hvor mange forsøg en medicinalvirksomhed må lave for at fremvise 2 forsøg der er marginalt bedre end Placeboeffekten.

De kliniske forsøg der fejler og ikke viser at lægemidlet er bedre en Placebo bliver kaldt ”skuffe studier”. De gemmes i skuffer og reoler langt væk fra offentlighedens søgelys og bliver aldrig sendt til FDA eller udgivet i andre medicinske tidsskrifter. Disse studier er en del af Kristof’s metastudie. Konklusionerne fra dette studie fik en anerkendt medicinsk journalist til at skrive følgende;

Millioner af mennesker tager disse piller, der i sig selv indebære en større risiko en den tilstand som de er udskrevet til at behandle. Denne behandling kan faktisk gøre dem mere syge eller være dødelig.

Medicinalvirksomhederne snyder på vægten!

Medicinalvirksomheder vil i mange tilfælde forsøge at dække over de bivirkninger som deres produkt giver eller forsøge at forhindre den negative omtale i at nå ud til forbrugerne. Følgende er en række eksempler på dette:

  • Et internt virksomheds memo opfordre ansatte hos GlaxoSmithKline til at tilbageholde oplysninger om at Paxil (USA)/ Seroxat (GB) ikke har nogen gavnlig effekt på børn/unge. Begge lande har nu forbudt at bruge dette i forbindelse med børn/unge, grundet øget risiko for selvmord. Glaxo’s studie 329 fandt at dette middel ikke var mere virksomt end Placebo. Men da studie 329 blev publiceret, konkluderede, den psykiater der var ledere af dette firma betalte studie følgende; ”Dette lægemiddel er generelt fint anvendeligt til svære depressioner hos børn/unge”
  • En studie på Duke Universitet viste at patienter med hjertelidelser, som samtidigt var ordineret antidepressiv medicin, har 55% øget risiko for at dø før dem som ikke var ordineret antidepressiv medicin.
  • Det Britiske Nationale institut for Sundhed og klinisk excellence (NICE) udtaler følgende ”Nettofordelene ved antidepressive medicin i forhold til Placebo betragtes ikke store nok til at der kan siges at være en klinisk forskel”.
  • Medicinske tidsskrifter skjuler ofte de økonomiske forbindelser der er mellem forfatteren der skiver anbefalingerne af lægemidlet og de firmaer der producere lægemidlet. I en artikel i JAMA Journal of the American Medical Association, skrives følgende som må have glædet alle de firmaer der fremstiller antidepressiv medicin. I artiklen advares gravide kvinder at hvis de stoppe med antidepressiv medicin, vil de få depression tilbagefald. Skjult var at de fleste af de 13 forfattere til artiklerne var blevet betalt som konsulenter eller undervisere af firmaerne der fremstiller medicinen. Deres finansielle forbindelser til medicinalvirksomhederne var ikke blevet fortalt til JAMA før udgivelsen af artiklerne.

Placeboeffekten har sammenlignet med lægemidler minimale bivirkninger. De bivirkninger som placebo har, er hvis en person der er med i et forsøg bliver fortalt at dette lægemiddel kan give følgende bivirkninger. Så vil nogle opleve at få disse bivirkninger.

Ifølge JAMA (Journal of American Medical Association) dør der i USA ca. 250.000 mennesker pga. negative effekter fra Medicin, Unødvendige operationer, infektioner som patienterne får under indlæggelser, eller andre sygdomme som er læge forskyldte. Herved er dette i USA den 3 største dødsårsag, lige efter kræft og hjerte-karsygdomme.

Ifølge en ny og omfattende undersøgelse af data fra forskellige Amerikanske statslige institutioner, er dette tal steget til 783,966 – dette gør hospitaler, læger og lægemidler til den førende dødsårsag i Amerika. Hvert år koster det det Amerikanske samfund $282 billioner. I Amerika dør der dobbelt så mange af infektioner de pådrager sig under en hospitals indlæggelser, end der dør ved trafikulykker.

Det burde være åbenlyst for enhver, at ikke begynde at ”tænke ud af boksen” på det sundhedsmæssige område, både er uansvarligt menneskeligt og økonomisk. Sundhedsbudgettet er en meget stor post på vores i forvejen meget trængte offentlige budget.

 

Vores intelligente krop

At bruge kroppens eget fantastiske reservoir af neuro kemikalier, som hjernen producere, er gratis. Du behøver ikke at putte en eneste krone ind i systemet for at overbevise din hjerne om at den skal begynde at producere endorfiner. Som en ekstra gevinst behøver du heller ikke at bekymrer dig om en lang række forfærdelige bivirkninger, da kroppens egne naturlige biokemi kommer i pakker som er afbalanceret så der ikke opstår bivirkninger.

Kroppen egen naturlige sekretioner er ofte den samme substans som du finder i din lægeordinerede medicin, men det er i doser som ikke vil skade dig. De kommer i former som de organer og systemerne der skal bruge dem nemt og hurtigt absorberer, uden de bivirkninger som lægeordineret medicin har. En af de måder du kan ordinere dig selv nogle af disse midler er gennem din bevidsthed.

Der er studier af meditation, bøn, spirituelle praksis og social arrangement og lign, der viser det har en gavnlig effekt på enhver celle i kroppen.

Et studie fra University of Wisconsin at Madison, samlede 36 krigsveteraner med hjerte-karlidelser, som samtidigt var plaget af traumatiske følelsesmæssige tilstande. Halvdelen af denne gruppe fik træning i hvordan man kunne tilgive sig selv og andre – en bevidsthedsmæssig træning – den anden halvdel fik ingen træning i dette. Dem der havde fået træning i tilgivelse, viste ved efterfølgende målinger en signifikant større blodgennemstrømning gennem hjertemuskulaturen.

Meditation aktiverer placeboeffekten

Et andet studie fra samme universitet, om virkningen af meditation, specifikt Mindfulness, viste at forsøgspersonerne blev mere rolige og afbalanceret. Men det viste også at meditation gav en signifikant øgning i blodceller og antistoffer, der havde med et aktivt og velfungerende immunsystem at gøre. Dette nye forsøg viste at udover de umiddelbare virkninger af meditation, så har meditation også stor indvirkning på kroppens evne til at modstå sygdomme og stress.

Meditation har vist sig at sænke blodtrykket, forbedre hvilepulsen, forbygge tilfælde af hjerteanfald, kræft og mindske kroniske smerter, samt reducere frygt bekymring og depression. Hvis meditation var et lægemiddel, ville det blive betragtet som dårlig praksis hvis en læge ikke udskrev det som middel til helbredelse. Resultatet af studier med bøn er lige så imponerende. En enkelt periode på 10-15 min om morgenen med hjertekohærens og taknemmelighed har effekt på vores immunsystem hele dagen og gør at vi har en sunder og mere fredfyldt emotionel bundlinje.

Trods de indlysende meget store fordele ved bevidstheds baserede terapi bliver der kun brugt en brøkdel, fra det offentlige system til denne form for behandling – set i forhold til det grotesk store beløb der bruges på det medicinske system. Patienter der ønsker at deltage i yoga klasser, gå i et fitness center, få massage, gå til en alternativ behandler eller på anden måde sørger for egenomsorg skal alle selv betale for det.

Mediciner Robert Dozer MD har følgende betragtninger ” For Sundheds forsikringsselskaber er behandling der ligger uden for det etablerede sundhedssystem andre udgifter og er derfor ikke dækket. Lægen Dean Ornish MD undre sig ”Hvordan er vi kommet til et sted inden for sundheds begrebet at behandlinger som radioactive stents, coronare ballonudvidelser og by-pass operationer bliver betragtet som konventionel behandling, mens det at spise grøntsager, gå ture, meditere og at deltage i gruppeforløb betragtes som radikalt.

Bevidstheds baserede behandlinger er sikre og ikke invasive, de er altid et godt sted at starte uanset hvilken anden behandling du vælger. De kan være et fantastisk supplement til de mange allopatiske behandlingsformer og kan i mange tilfælde gøre at du undgår den medicinske behandling.

 

Du må stille det rigtige spørgsmål

For at få det rette svar må du stille det rette spørgsmål. For en generations side ville det for videskabsfolk, være en utænkelige og latterlig ide at DNA kunne være programmerbart af brugeren. Genet var det der bestemte organismens karakteristik og så dan var det. Videnskabsfolk kiggede ikke efter ”energier” der kunne tænkes at ændre DNA’s udtryk eller de kombinationer af proteiner de lavede. De var opslugt af ideen og tanken om at generne havde sekvensen der skabte det fysisk, mentale og emotionelle udtryk. 

Det kræver en ny generation af videnskabsfolk at stille et nyt og meget eksperimenterende spørgsmål. Og vi er først lige begyndt at løfte fligen af hvad der sker med vores gener når omgivelserne de er i forandres. Hvordan DNA respondere på Psyko/spirituelle oplevelser, hvordan vores følelser påvirker vores sundhed, hvorfor energimedicin virker, og hvordan vi kan stimulere kroppens eget indre apotek så det udskriver bivirknings frie recepter på healing. Resultaterne vil udfordre den ortodokse medicin.

 

Hvad kan årsagen til angst være?

Hvad kan årsagen til angst være?

Ændre dit forhold til smerte, læs om 10 ting du kan gøre!

Ændre dit forhold til smerte, læs om 10 ting du kan gøre!

Ændre dit forhold til smerte

Bliv opmærksom og prøv disse 10 ting for at ændre dit forhold til smerte. Begrebet smerte som er beskrevet i denne artikel, er det brede begreb. Altså både den fysisk smerte, men også den smerte som opstår ved svigt, tab, angst, depression o.lign.

Smerte viser sig i et utal af fornemmelser; smerter kan have former og teksturer. De kan være akutte eller kroniske, intense eller svage, brændende, sviende, o.s.v. En ting er sikkert, det påvirker os. Fysisk eller psykisk, og nogle gange begge dele på samme tid. At opleve smerte er en uundgåelig del af det at være menneske. Alligevel bruger vi meget energi på at undgå smerten. Det umiddelbare og instinktive vil være at komme væk fra smerten. Men hvad ville der ske hvis vi stoppede op og prøvede at lade være med at modstå smerten, men i stedet mødte den ”face-to-face”?

At vende dig mod smerte er nemmere sagt end gjort!

Tanken om at vende sig mod smerten, kan umiddelbart virke provokerende. Prøv at anskue det på samme måde, som mennesker, der har set deres frygt i øjnene og overlevet. De fortæller; at de har overvundet frygten, og at de nu kan leve deres liv med mindre frygt.  De har oplevet, at hvis man vender sig mod de ting i livet, som er frygtindgydende, så er det en af de bedste måder, at tage energien ud af det på. At have modet og indsigten til at tage et sådant skridt, kræver træning!

En metode er at starte med at praktisere meditation regelmæssigt. Det indebære at man øver sig i at sidde med de tanker, følelser og fornemmelser der er lige nu. At man gradvist inviterer frygten, bekymringen og fornemmelserne der er forbundet med din smerte indenfor. Dette er med til at opbygge ”det neurale grundlag for robusthed” som neuro-psykiaterne; Dan Siegel kalder det. Dette er en af de grundlæggende fundamenter for smerte håndtering.

Følgende tips er noget der kan prøves i forbindelse med en hvilken som helst smerte du møder i dit liv.

Stol på din krop!

At føle smerte, er ikke det samme som at din krop har svigtet. Faktisk er det et signal, der fortæller dig at din krop er i gang med at udfører et vigtigt stykke arbejde. Den fortæller dig at der er noget på færde, som du skal være opmærksom på. Hvis du er lydhør over for det signal din krop sender dig gennem smerten, kan du blive klar over årsagen og begynde at handle ud fra det.

Modstå modstanden!

For de fleste af os vil den naturlige reaktion til et signal om smerte være modstand. Vi vil skubbe det væk, fornægte det, eller vi vil bare have det til at gå væk, så hurtigt som muligt. Ved at fornægte eller benægte smerten, putter vi bare et ekstra lag af angst eller bekymring oven på den i forvejen ubehagelige situation, som vi befinder os i. Nu har vi ikke bare smerten at bekymre os om, men nu skal vi også bruge energi på at fornægte at den eksisterer. At inviterer smerten indenfor er det første trin i at nå til en forståelse af at komme overens med den og på den måde ændre dit forhold til smerte.

Sæt smerten under mikroskopet!

Når du anerkender smerten, har du mulighed for at studerer den. Du har muligheden for at bringe kvaliteten af en rolig undersøgende holdning ind i noget, der umiddelbart bare ville være en frygtelig og ubehagelig række af fornemmelser. Hvor kommer det fra? Hvordan bevæge det sige gennem din krop? Hvor mærkes det mest og hvor forsvinder det?   Vær opmærksom på den præcise karakteristik af smerten; er den varm, kold, tæt, vibrerende, trykkende, osv. Ved at lærer mønstret og de forskellige præcise punkter, der findes i smerten, kan du lærer at pille lagene af den bid for bid.

Grav ned og grav dybt!

Smerten har en mere kompliceret personlighed end du tror. Så lad være med at stoppe din samtale med smerten efter den første ”small talk”. Forsøg at være nysgerrig, modtagende og undersøgende. Det betyder at du skal bliver med smerten længe nok til, at du vil begynde at finde dig tilrette med det ubehag, du har med at gøre. Som med alle andre samtaler, så vil din samtale med smerten også indeholde pauser, endda rigtig lange perioder med pauser, der alle vil have forskellige momenter af bevægelser og ændringer. Des mere du er i disse oplevelser vil du begynde at bemærke smertens foranderlige natur.

Gå i flow og ændre dit forhold til smerte!

Giv slip på forventningen om at smerten vil gå over. Sådan som du havde forestillet dig det og inden for den tidsramme, du havde forudbestemt. At lærer at forstå smertens spidsfindigheder og dens foranderlige natur, vil hjælp dig til ikke kun at opleve smerten, som to sten der slår mod hinanden. Men mere som vandet der i en flod vil smyge sig uden om de sten der ligger i dens løb.

Oplev, selv de små ting!

Smerter er ikke kun til stede når det er voldsomt; før en knæoperation, eller når du mister en, der er dig kær. Smerte er også tilstede i små hændelser. Som når du slår din tå på stolen, eller når du føler dig ydmyget eller vred over at blive klemt i trafikken. Hvis du bare lader disse små oplevelser af smerte gå ubemærket hen, risikerer du at andre smerte oplevelser vil klæbe sig til dem og forårsage en usund ophobning af smerte oplevelser. Så giv dig tid til at undersøge, opleve og komme overens med selv dine mindste smerte oplevelser. De små smerte oplevelser er rigtigt gode at øve sig på. På den måde ruster du dig til bedre at kunne møde de større og voldsommere smerte oplevelser.

Husk at give glæden plads!

Når vi møder smerten, om det er er i små eller store bidder, så behøver det absolut ikke at være en proces, der er altoverskyggende. Når vi lever et liv baseret på mindfulness og meditation, indebærer det at vi møder og undersøger smerten, når den er der. Det betyder også at vi giver masser af plads til alt det der giver os glæde og overskud. Så husk at give plads til det der giver glæde og overskud, uanset om smerten er til stede eller ikke.

Være kontemplativ!

Kontemplative aktiviteter såsom yoga, meditation, tegning, eller at gå ture i naturen, kan være med til at skabe et rum af glæde. Disse aktiviteter kan samtidigt være medvirkende til et større fokus, når vi skal i gang med at undersøge smerten. Kontemplativ træning er med til at minde dig om at du skal stille dig selv spørgsmålet; ”Hvad har jeg mest brug for lige i dette øjeblik? ”

Drag omsorg for dig selv!

Som i alle andre perioder af vores liv, er det i perioder med smerte, vigtig at vi drager omsorg for os selv. At vi sørger for at have nogle gode rutiner for at tage vare på os selv; at sørger for at spise fornuftigt. At spiser mad der understøtte vores system og ikke kaster det ud i at skulle fordøje og håndterer unødige mængder af konserveringsmidler og raffineret sukker, men kost der er frisk og naturlig.

I disse perioder er søvn og hvile af meget stor betydning, så det at sørge for at få hvilet og sovet nok, kan være med til at skabe et større overskud, så vi er klare og rolige når der er behov for det

Åndedrættet bringer dig tilbage!

Simple åndedrætsteknikker kan hjælpe dig med at møde den bekymring eller ængstelse der ofte kommer sammen med smerten. Prøv følgende; lad din opmærksomhed hvile på de fornemmelser der er lige nu, når du trækker vejret ind. Prøv at tillade din udånding at være en lille smule længere end din indånding. Det vil aktivere dit parasympatiske nervesystem. Det vil frembringe en beroligende genklang fra systemet. Når du er lidt mere rolig, har du en større chance for at kunne være nysgerrig og undersøgende på din smerte.

Lær at mediterer

Angst eller depression – 6 ting du skal være opmærksom på.

Angst eller depression – 6 ting du skal være opmærksom på.

Angst eller depression – 6  ting du skal være opmærksom på.

Angst eller depression, er problematikker mange kender til, i større eller mindre grad. Videoen peger på 6 områder, du bør være opmærksom på, hvis du eller nogen du kender, er ramt af disse psykiske problematikker.

Depression, angst og andre affektive sindslidelser er ikke tegn på svaghed, de er fælles betingelser, som mange mennesker kæmper med dagligt.

Ny forskning viser at vores fordøjelsessystem og immunforsvar er tæt knyttet til vores overordnede psykiske velbefindende. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi giver vores hjerne det brændstof den har brug for. Forbedrer fordøjelsen, slukke vores inflammationer og træffe gode og proaktive valg for at dæmpe vores stigende niveauer af stress.

I forbindels med angst eller depression er her 6 ting du bør være opmærksom på.

1. Helbredelse af tarmen.

Videnskaben er i høj grad begyndt at henvise til fordøjelsessystemet som den ”anden hjerne”. Tarmsystemet indeholder en del der kaldes “tarm-nervesystemet”. En samling af millioner af nerveceller, der styre fordøjelsen og kommunikere direkte med hjernen.
Forskning har vist, at irritation af fordøjelsessystemet, gennem bakteriel overvækst, tarm inflammationer og en række andre mekanismer, kan udløse væsentlige ændringer i vores psykiske velbefindende.

Da 30-40% af befolkningen lider af fordøjelsesproblemer, såsom oppustethed, flatulens, Refluks, Irritabel tyktarm, forstoppelse, Cron’s, diarré osv, er denne forbindelse vigtigt. Forskning viser også at der er en sammenhæng mellem gavnlige tarmbakterier og psykisk velbefindende. At visse probiotika’er er i stand til at producere neurotransmittere og dermed bidrager til vores mentale funktioner.

2. Essentielle næringsstoffer og tilstrækkelig ernæring.

Hvis kroppen ikke har de byggesten, der er brug for, til at fremstille hormoner og neurotransmittere, vil der opstå mangel tilstande. SSRI medicin (lykke piller) holder hjernens serotonin niveau kunstigt forhøjet, men samtidig bruger SSRI medicinen vitaminer og mineraler. Stoffer, kroppen skal bruge for at producere naturlig serotonin.
At have den rette mængde vitamin B6, folat og B12 samt magnesium og zink, samt at sikre tilstrækkelig indtagelse protein, er derfor afgørende for at understøtte behandlingen af psykiske problematikker.

3. Fisk.

En metaanalyse i 2014 konkluderede, at fiskeolie er effektiv til behandling af dårligt humør og virker selv på patienter diagnosticeret med svær depression.
Hjernen kræver fedtsyrerne EPA og DHA for at fungere, de findes i fisk. Så at sikre tilstrækkelig indtagelse af fed fisk eller anvendelse af et højdosis EPA supplement, er en af hjørnestenene i fysisk behandling for depression.

4.Healing af binyrerne.

Binyretræthed opstår efter perioder med høje niveauer af langvarig mental, følelsesmæssig og fysisk stress. Det giver sig udtryk i lav energi, søvnløshed, overspisning, og depressive symptomer såsom dårligt humør, apati og generel mangel på at føle nydelse. Binyretræthed vil medføre ændringer i søvn, vægt, appetit og energi niveauer.

5. Terapeutisk samtaler.

Psykologiske eller psykoterapeutiske samtaler er at foretrække, som den første linie i behandlingen af depression og andre psykiske problemer.

6. Mindfulness til angst eller depression

Der kommer mere og mere forskning om mindfulness meditations virkninger. Mindfulness meditation kan bruges til forebyggelse af depression, håndtering af stress og arbejdet med humørsvingninger, samt forebyggelse af tilbagefald i forbindelse med depression.
En nylig undersøgelse offentliggjort i JAMA (The Journal of the American Medical Association) har vist, at Mindfulness-Based kognitiv terapi (MBCT), var lige så effektiv som medicin til behandling af mild til moderat depression.
Mindfulness indebærer at kigge indad, uden at dømme de tanker, følelser og fysiske fornemmelser som sindet og kroppen skaber, samt at opøve færdigheder for bevidst opmærksomhed og nærvær.

for mere information og viden kontakt mindyourhealth.dk

This presentation contains images that were used under a Creative Commons License. Click here to see the full list of images and attributions:

https://app.contentsamurai.com/cc/90666

Hvad sker der i din krop når du ikke får søvn nok?

Hvad sker der i din krop når du ikke får søvn nok?

Sover du godt?

Hvornår har du sidste gang sprunget det meste af din nattesøvn over, med henblik på at læse til eksamen, forberede en præsentation på jobbet eller bare for at have en fest i byen? Hvis ikke, er det rigtig fint. For når du berøver din krop for søvn, kan det føre til nogle meget alvorlige – og overraskende – sundhedsmæssige konsekvenser.

“En neurologisk Cyklus af Degeneration”

Hyppig søvnmangel eller afbrudt nattesøvn vil på kort sigt påvirke dit humør, din hukommelse og evnen til at fokusere. Det kan også føre til kortvarig eufori, hvilket bevirker at du føler dig motiveret og glad. Når du komme i søvn underskud, vil områderne i hjernen hvor de rationelle beslutningsprocesser sker, stort set lukke ned. Det betyder, at du kan være i en ustabil mental tilstand, der kan påvirke dig til at tage risici, du normalt ikke ville1

Da din hjerne har evnen til at tilpasse sig; kendt som “neural plasticitet”, betyder det, at hvis du er i søvn underskud længe nok, kan der ske permanente ændringer i din hjerne.

Undersøgelser viser at blot et 29 timer søvnunderskud, har den samme effekt på dit immunsystem som fysisk stress eller sygdom2, hvilket er grunden til du kan føle dig syg efter en nat med for lidt søvn.

At kunne sove godt er en af hjørnestenene i optimal sundhed. Hvis du ignorere dine dårlige søvnvaner, vil du med tiden skulle betale en pris. Din døgnrytme (eller søvn-vågne cyklus) “styrer” rytmerne af biologisk aktivitet på celleniveau.  Derfor vil en forstyrrelser i din søvn skabe en kaskade af reaktioner gennem hele din krop. Udover at svække dit immunforsvar, kan afbrudt eller forringet søvn også medføre følgende:

Forøger din risiko for hjertesygdomme og give forhøjet blodtryk Skade din hjerne ved at standse produktionen af nye neuroner. Søvnmangel kan øge niveauet af corticosteron (et stress hormon), hvilket resulterer i færre nye hjerneceller bliver skabt i din hippocampus
Forværre eller gøre dig mere modtagelig for mavesår Bidrage til en præ-diabetisk tilstand, så du føler dig sulten, selvom du allerede har spist, det kan medføre en vægt forøgning.
Forøge din risiko for kræft Bidrage til tidlig ældning ved at gribe ind i din væksthormon produktion, som normalt frigives af din hypofyse under dyb søvn (og under visse former for motion, såsom høj intensitet interval træning )

 

Endvidere kan mangel på søvn forværrer kroniske sygdomme som:

Parkinsons Alzheimers
Lidelser i mavetarmsystemet Nyresygdom
Multipel sklerose (MS) Adfærdsproblemer hos børn

Korrekt Søvn kan give dig et Self-Tillids Boost

Søvnmangel kan forårsage ændringer i din hjerne aktivitet svarende til dem, der opleves af mennesker med psykiatriske lidelser3, her tænkes specielt på de tilstande der er forbundet med angst og bipolar depression. Men vidste du, at får du den rigtige mængde søvn kan det stryke din personlighed og gøre dig mere positivt?

Undersøgelser viser at 7-8 timers søvn, om natten er forbundet med positive personligheds egenskaber, såsom optimisme og øget selvværd, mens mennesker med søvnløshed eller med søvn i mindre end 6 timer (eller længere end 9 timer) om natten.4 Det vil derfor være MEGET uhensigtsmæssigt, i længere tid at sove mindre end 6 timer, da det vil føre til dårligt helbred og radikalt øge din risiko for diabetes5

Som en ekstra bonus, viser ny forskning, at hvis du “sover på det”, er du bedre i stand til at løse vanskelige problemer6. Det gør dig i stand til at træffe bedre beslutninger og tage bedre og mere velovervejede valg, hvis du har en vigtig eksamen eller et arbejde dilemma. Så har du noget du skal stå ansigt til ansigt med om morgenen, er løsningen ikke at sidde oppe hele natten og tænke over det, men snarere at få en god nats søvn!

Hvordan ved du, om du får ordentlig søvn?

Hvis du føler dig veludhvilet om morgenen, er det et godt tegn, og viser at dine søvnvaner er fine. Hvis ikke, kan du prøve at undersøge dit søvn mønster nærmere.

Du kan få en faglig vurdering fra din læge og eller fra et søvnlaboratorium. Her kan du få en omfattende diagnose, hvis du tror du kan have søvnapnø eller anden søvnforstyrrelse. Du kan også overveje Zeo, et nyttigt nyt værktøj, der er tilgængelig på Amazon.com for under 100 dollars.

Zeo er et ”søvnlaboratorium”, som du bruger på dig selv hver aften. Det vil ikke kun fortælle dig, hvor længe du sover, men også når du er vågen og hvor lang tid du er vågen i løbet af natten. Det giver informationer om længden og tidspunkter af din REM-, let- og dyb- søvn. Herefter får du et resumé med en søvn score. Den kan så fortælle dig, hvor godt du sover om natten. Du kan derefter bruge oplysningerne til at hjælpe med at finjustere dit søvn program og overvåge effektiviteten af ​​eventuelle indgreb.

Er du “Grounded” mens du sover

Du er et elektrisk væsen – din krop producerer regelmæssigt positive ladninger, der hvis de er i overvægt, kan oxidere og skade dig. Ny forskning viser, at dit biologiske ur bruger elektrisk aktivitet, med henblik på at hjælpe med at holde din indre døgnrytme i orden.7

Jordens overflade er ligeledes elektrisk ledende, den opretholder en negativ ladning med en fri elektronstrøm der konstant genopfyldes gennem det globale atmosfæriske elektriske kredsløb.

Der er en meget ny forskning som viser, at denne forbindelse til jordens overflade spiller en afgørende rolle i forebyggelse af sygdomme og viser et væld af fordele ved en forbedret søvn i forbindelse med smertelindring. For at sige det enkelt, tanken er at tilstrømningen af ​​frie elektroner fra Jordens overflade vil bidrage til at neutralisere frie radikaler og reducerer både akut og kronisk inflammation, der er roden til mange sundhedsmæssige problemer og en accelereret ældning.

Historisk set har vi mennesker været tæt forbundet med jorden. Vi har levet tæt på jorden, klædt i læder, eller andet naturligt stof. I dag er denne vitale forbindelse i mange tilfælde blevet afbrudt, grundet vores moderne livsstil – påklædning, beboelse m.v.

Som skrevet i tidsskriftet af alternativ og komplementær medicin : 8

“Det er velkendt, men ikke almindeligt kendt, at jordens overflade har en grænseløs og kontinuerligt fornyet udbud af frie eller mobile elektroner som følge af det globale atmosfærisk elektron kredsløb. Iført sko med isolerende såler og at sove i senge der er isoleret fra det elektriske jordplan, har de fleste mennesker afbrudt sig selv fra jordens elektriske rytmer og frie elektroner.

… En tidligere undersøgelse har vist, at hvis den menneskelige krop forbindes til jorden under søvn (jordforbindelse) normaliseres den daglige cortisol rytme og forbedrer søvnen. En række andre fordele er også blev rapporteret: herunder reduktioner i smerte og inflammation. Nyere undersøgelser har bekræftet disse tidligere resultater og dokumenteret praktisk talt øjeblikkelige fysiologiske og kliniske effekter af ”grounding” eller “jording af kroppen”. “

De fleste af jer der læser dette er formentlig ikke med på idéen om at bytte sengen ud med et dyreskind på jorden, så den anden mulighed er at bruge en ”grounding” eller Jordings pad, som giver dig mulighed for at få fordelene af Jordens elektroner, selv Hvis du er indendørs.

Tips til at forbedre kvaliteten af ​​din søvn

Der er mange faktorer, der kan påvirke din søvn, men en, som mange undlader at overveje, er brugen af lysende teknologi, såsom dit TV, iPad og computer , før du går i seng. Disse udsender en type lys, der hæmmer din melatonin produktionen, hvilket igen vil hæmme din evne til at falde i søvn, samt øge din kræftrisiko (melatonin hjælper til at undertrykke skadelige frie radikaler i kroppen og bremser produktionen af østrogen, som kan aktivere kræft). Ideelt set skal du helt slukke alle sådanne lysemitterende gadgets mindst en time før din sengetid.

Dernæst kan du lave nogle justeringer af dit sove område. Jeg foreslår, at du læser disse 33 sunde søvn retningslinjer for alle detaljerne, men kan starte med følgende:

  1. Dæk dine vinduer med sorte rullegardiner for at sikre fuldstændig mørke. Selv den mindste smule lys i rummet kan forstyrre din pinealkirtles produktion af melatonin. Melatonin er forløberen for serotonin, og denne forstyrrelse kan medføre en forstyrrelse af din søvn cyklus.

Så tæt din soveværelse dør, for at slippe af med nat-lys. Afstå fra at tænde noget lys i løbet af natten, selv når du rejser dig for at gå på toilettet. Hvis du skal bruge lys, skal du installere såkaldte “Natlys” pærer i dit soveværelse og badeværelse. Disse udsender et gulligt lys, der ikke vil hæmme melatonin produktion.

  1. Hold temperaturen i dit soveværelse på eller under 21 grader . Mange mennesker holder deres hjem og især deres soveværelser for varmt. Undersøgelser viser, at den optimale rum temperatur for søvn er koldt mellem 15,5 til 20 C. Er dit soveværelse køligere eller varmere kan det føre til urolig søvn.
  2. Kontroller dit soveværelse for elektromagnetiske felter (EMF). Disse kan også forstyrre pinealkirtlens produktion af melatonin og serotonin, og kan have andre negative effekter. For at gøre dette, skal du bruge et gauss meter. Du kan finde forskellige modeller online, startende omkring $ 50 til $ 200.
  3. Flyt vækkeure og andre elektriske enheder væk fra dit hoved . Hvis disse enheder skal bruges, holde dem så langt væk fra din seng som muligt, helst mindst 1 meter.

 

Artiklen er frit oversat fra følgende artikel på Dr. Mercolas website: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/25/sleep-deprivation.aspx?e_cid=20121025_DNL_art_2#_edn1

1 J Neurosci. 2011 Mar 23;31(12):4466-74.

2 SLEEP 2012;35(7):933-940

3 Sleep. 2008 February 1; 31(2): 177–184.

Int J Behav Med. 2012 Oct 4.

Diabetes Care. 2006 Mar;29(3):657-61.

Mem Cognit. 2012 Oct 6.

Curr Biol. 2012 Aug 28.

Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2007 Nov;13(9):955-67

 

 

Trænger du til forandring?

Gratis E-bog Microtransformationer & Nærvær

Fortæller DIG Hvordan!

Tilmeld dig Mindyourhealths nyhedsbrev.

 

Mikro-transformationer-og-nærvær

Tak fordi du tilmeldte dig!