Demonter din angst og bekymring

af maj 19, 2017Meditation, Mindfulness

Demonter din angst og bekymring
Angst og bekymring er sindstilstande som er mulige at demontere ved at være mindful
At være mindful er at være nærværende i øjeblikket uden at vurdere og evaluere det der sker. Det er en evne vi alle har. Når du bringer opmærksomhed til det du oplever lige nu, gennem det du sanser, er du mindful. Selvom der stadig mangler megen forskning inden for området, er der ingen tvivl om at mindfulness kan være med til at forstyrre de automatiske processer der forgår i vort sind. De automatiske processer, der kan give ilt til vores angst, bekymring, forudanelser og stress. Ved at være mindful kan vi starte en rejse mod at tage bevidst styring over vores tanker, reaktioner og adfærd. Der er forskellige sindslige attituder, som kan være vigtige at være bevidste om når vi arbejder med angst. Ved at træne sindet kan vi blive bedre til at være i disse tilstande. Klar hensigt Din hensigt er det der sætter en bevægelse i gang ad den mindfulle sti – hvor du gradvis vil blive bedre til at transformer din angst og finde mere lethed, frihed og ro. Et åbent sind (beginers mind) At møde din angst med nysgerrighed kan have stor betydning for transformationen af oplevelsen. Når vi er villige til at skifte perspektiv, vil der ofte vise sig nye muligheder, som kan hjælpe dig til at møde alle de angstfulde tanker og følelse, som sindet skaber.
Tålmodighed
At være tålmodig understøtter din udholdenhed og overblik, når du udfordres af angstfyldte tanker og følelser. Tålmodighed kan giver et større perspektiv og viser dig at øjeblikke med disse følelser ikke er permanente tilstande.
Ikke-dømmende
Når man står i angstens øje kan det være meget let at begynde at dømme og vurderer det der sker. Så kommer der endnu et lag på ubehaget. Når du stopper med at evaluere og vurderer det der sker – kan du ”resette” sindet og komme tilbage til en mindful tilstand. Du kan endda opleve at alle de forskellige kilder til angsten vil forsvinde.
Ikke-stræben
Når du mærke den første følelse af angst –  er den naturlige første reaktion at komme væk fra situationen! Men hvis du kan stoppe op og anerkende hvad det er der er ved at ske lige nu, uden at have behov for at lave om på det. Vil du begynde at kende dine reaktioner, og du kan med større klarhed vælge den form for handling du mener er bedst i den pågældende situation. Du opnår at bliver mindre frygtsom overfor din angst og opbygger en tro på at du godt kan være med det der er, og på denne måde håndteret de ubehagelige tanker, følelser eller fornemmelser, indtil de forsvinder.
Medfølelse med dig selv
At møde dig selv med venlighed og bringe denne følelse ind sammen med din angst, vil være som at være din egen bedste ven.  
 Nuet er ikke automatisk et hvilested. Det læner sig altid lidt fremad – på kanten af fremtiden

Brian Christensen