Et METAsundheds perspektiv på sygdom

af okt 27, 2014Funktionel Medicin, METAsundhed0 Kommentarer

Sygdom kan ses som en ubalance i Yin og Yang. Hvis du over en længere periode er meget aktiv 20 timer om dagen (Yang) og kun sover og regenererer (Yin) 4 timer om dagen, så er du i en ubalance, der på et tidspunkt vil medfører psykiske og fysiske symptomer. Det samme kan bruges om et organ i kroppen. Hvis din lever konstant er hyperaktiv (Yang), grundet et stor og vedvarende indtage af alkohol eller tilsætningsstoffer fra mad, og ikke får nok ro til at regenerere (Yin), så vil den på et tidspunkt give symptomer.

Modsat sygdom kan sundhed defineres som en balance mellem Yin-Yang, en balance mellem krop sind, ånd og det omgivende miljø. En balanceret rytme mellem en aktiv dag og natlig regeneration. Igennem dagen er bruger du energi og er i gang (det sympatiske nervesystem er aktivt) og om natten regenerere og oplader du batterierne igen (det parasympatiske nervesystem er aktivt).

I forbindelse med sygdomme har vi alle haft oplevelsen af at vores symptomer er startet. Vi mærker smerten i ryggen, eller kan mærke at kroppe bliver ramt af feber. Vi har også oplevet at vores symptomer er stoppet på et tidspunkt. Enten af sig selv eller fordi vi har fået et medikament eller været til kiropraktor eller fysioterapeut. Udover de to faser i en sygdomsproces, findes der yderligere 3 faser.

Sygdomsprocessen indeholder fem faser;

 1. Stress triggerne
 2. Stressfasen
 3. Regenerations triggeren
 4. Regenerationsfasen
 5. Balance/Homeostase

1. Stresstriggeren

En sygdoms proces starter altid med at vi udsættes for en stresstrigger. En Stresstriggeren skubber til ligevægten i vort system. Mange af de Stresstriggere, vi udsættes for klarer kroppen, uden nogen form for bevidst indblanding fra vores side. Mens andre er så kraftige og vedholdende at det vil give sig udtryk som symptomer i psyke og krop.

Nogle af de kendte stress Trigger er

 • Traumatiske hændelser
  • Tab af ens nære
  • At miste sit job
  • Man finder ud af at ens partner er utro
  • Skilsmisser eller andre former for adskillelser
  • Ulykker
  • Kæmpe for sin overlevelse (penge, mad, liv)
  • At være udelukket fra fælleskabet
  • At føle sig uværdig eller ubrugelig
  • At blive misbrugt

En anden type Stress Trigger er dem der har med de traumatiske oplevelser at gøre men som trigges som en refleks.

 • Reflektoriske Stress Trigger
  • Man hører den samme type stemme som den krænkende fader
  • Eks-M/K ringer og råber og skælder ud
  • Vi drømmer om ulykken eller overfaldet, som skete for længe siden
  • Vi plages af tanker og bekymringer

Traumerne eller bare det at tænke på dem, vil igangsætte en kaskade af elektriske signaler i din hjerne. Det vil få din hjerne til at sende signaler ud der vil påvirker hele din organisme, både kropsligt og psykisk.

Det er ikke alle oplevelser der vil sætte gang i vedvarende påvirkninger i vores krop og psyke. De Stress Trigger der bliver ved med at påvirke os, opstår i det der betegnes UDIN-øjeblikket. UDIN er en forkortelse af:

 • Uventet (Unexpected)
 • Dramatisk (Dramatic)
 • Isoleret/alene (Isolated)
 • Ingen strategi (Non-Strategy)

Det er et chok der opstår uventet. Det er dramatisk og vi har en følelse af at være alene eller overladt til os selv. Og til sidst har vi ingen strategi for at komme ud af den situation vi befinder os i.

 1. En bilist sidder i sin bil og venter på at køre frem. Pludselig bliver bilen ramt af en bagfra kommende med 40 km/t. Ikke ret høj fart, men nok til føreren bliver slynget frem i selen og trukket tilbage med en kraft der giver kroppen nogle gevaldige rystelser. Udover lidt materielle skader, er der ikke sket noget med føreren.
 1. En Formel 1 kører, bliver i en ned-bremsning til en chikane påkørt med 240 km/t. Bliver slynget frem i selen og trukket tilbage med en kraft der giver kroppen nogle gevaldige smæld og rystelser. Udover nogle materielle skader er der ikke sket noget med køreren.

Der er en forskel på de to oplevelser der er af stor betydning for hvordan de virker i krop-psyke; Eksempel 1 er en uventet oplevelse og alle komponenterne til et UDIN-øjeblik er til stede. I eksempel 2 hvor hastigheden er stor og det fysiske sammenstød er enormt er det ikke uventet. Formel 1 køreren ved at det er noget der kan ske og de er forberedt på det. Selvom der i eksempel 1 er alle komponenter til stede er det ikke altid det vil udløse en længerevarende Stress Trigger, for det afhænger meget af hvordan personen ”ser” oplevelsen.

Ovenstående eksempler tager udgangspunkt i en fysisk ulykke, mens de fleste af vores Stress trigger som regel udløses af nogle mentale eller følelsesmæssige oplevelser. Det der bestemmer om det er en trigger, der sætte en længerevarende proces i gang, er måde det bliver oplevet på.

2. Stressfasen

I det øjeblik traumet opstår eller vi bliver mindet om det, vil den normale dags-nat rytme bliver forstyrret og hele din organisme vil begynde at rette fokus på at få skabt rytme og balance igen. I stressfasen opstår der en række karakteristiske symptomer, der er tæt forbundet med det sympatiske nervesystem, som er den ene gren af det autonome nervesystem. I denne fase vil vi opleve;

Fysiske symptomerPsykiske symptomer
 • Kolde hænder og fødder
 • Manglende appetit
 • Forhøjet blodtryk
 • Hurtigt og overfladisk åndedræt
 • Søvnløshed
 • Hjertebanken
 • Forhøjet blodsukker
 • Vægttab
 • Udvidede pupiller
 • Kold sved
 • Tvangstanker/tankemylder
 • Forstærkede følelser
 • Følelsesmæssigt stress
 • Hyper-årvågenhed
 • Personligheds ændring
 • Aggressioner
 • Depressioner
 • Manier

 

 

 

3. Regenerations Triggeren

Regenerations triggeren er som stress triggerne et øjeblik hvor vi finder en løsning på den problematik vi sidder i. Det er et vendepunkt hvor vi går fra at være i den sympatiske-stress (Yang) fase til at gå i den parasympatiske-regenerations (Yin) fase. Der skelnes mellem 2 typer af regenerations trigger;

 1. Praktiske livs løsninger(Real-life).
  1. Vores syge barn bliver rask igen
  2. Vi nåede deadline på det vigtige projekt vi var i gang med
  3. Den tyranniske chef er blevet flyttet til en anden afdeling
  4. Vi forlader et meget stresset arbejdsforhold eller går på ferie
  5. Vi fik penge så vi igen kan købe mad

Disse praktiske løsninger kan nogle gange være midlertidige. Da vi ikke har gjort op med den grundlæggende problematik der igangsætter stressfasen. Når vi kommer tilbage fra ferie igen, så er vi tilbage i den samme situation som før vi tog på ferie. Medmindre at vi i løbet af ferien har taget nogle beslutninger om at vi ikke vil stille op til det samme igen når vi kommer hjem. Og gør noget ved det. Gør vi det har vi lavet en løsning som hører den anden gruppe til.

 1. ”Sjæls” løsninger (Soul-ution).
  1. Vi tage en snak med chefen for at løse op for arbejdspresset.
  2. Du får bearbejdet traumet fra da du opdagede at din partner var utro
  3. Du finder ud hvorfor du får det skidt når du høre en råbende mandestemme
  4. Efter en lang og kærlig snak med din partner, føler du dig ikke uværdig længere
  5. Du drømmer ikke længer om at din partner skal vende tilbage

Disse løsninger er varige. Du har fundet ud af hvorfor du reagerer på en bestemt måde i en situation og har lært at undgå og komme i den igen. Eller hvis du kommer i den vil du reagere på en anden måde som gør at du ikke bliver trigget af den.

4. Regenerationsfasen

I regenerations fasen svinger vi over i den parasympatiske del af vort autonome nervesystem. Det der bragte vort system i stress er forsvundet og kroppen kan begynde at reparere de skader der er sket i stressfasen. Denne fase er kendetegnet ved øget metabolisme og at der igen opsamles reserver i kroppen.

Fysiske symptomerPsykiske symptomer
 • Varme hænder og fødder
 • Træthed
 • Vi har brug for at sove
 • Appetitten vend tilbage. Specielt når vi når halvvejs i fasen
 • Lavt blodtryk
 • Nedsat hjerte og vejrtræknings frekvens
 • Forhøjet krops temperatur
 • get urin og afføringsmængde

 

 • Du føler dig lettet
 • En byrde er fjernet

 

Selvom vi er i regenerations fasen, så er kroppen stadig fuld af symptomer. Mange af de mere almindelige sygdomme giver først symptomer i denne fase. Feber, forkølelser, influenza, hovedpiner og svimmelhed er nogen af de symptomer vi har i denne fase. Symptomerne vi oplever, skal vi være glade for, de fortæller at vi har løst en problematik, og at kroppen er ved at finde tilbage i balance/sundhed. I denne fase kræver kroppen ro og hvile. Hvis vi ikke giver kroppen de betingelser den skal have, kan vi i mange tilfælde blot forlænge denne fase.

Som udgangspunkt vare stress fasen og regenerationsfasen lige lang tid. Hvis vi har været 7 dage i stressfasen vil der gå 7 dage før kroppen er tilbage i balance igen og regenerations fasen er overstået.

Det interessant er at vi selv kan være med til at forkorte regenerationsfasen. Hvis vi er klar over at der er noget der har sat en stress trigger i gang. Så kan vi ved at bruge forskellige teknikker der kan bevidstgøre os om hvor tirggeren stammer fra og hvad de underbevidste programmer der udløser den handler om, nedsætte tiden vi er i regenerationsfasen. Det er på den måde spontane eller mirakuløse helbredelser opstår. Nogle af de teknikker man kan bruge er bl.a. EFT, Matrixreimprinting og EMDR.

 5. Balance/Homoestase

Ligegyldigt om hele healings cyklussen har varet et par timer, nogle dage, måneder eller år, så er organismen nu kommet tilbage til et normalt balanceret niveau og vi føler og raske igen. Der er igen harmoni og balance i det autonome nervesystem, det sympatiske og parasympatiske system kører deres dag og nat cyklusser, Yang og Yin er kommet i balance igen.

Ved at tage ansvar og være aktive i vort liv vil vi være i stand til lave de forandringer der skal til for at aktivere vores korps indbyggede evne til at heale og genoprette sig selv.

Ønsker du at læse mere om METAsundhed

”Den vigtigste beslutning du skal tage i dit liv er, at beslutte om du vælger at leve i et univers der er støttende og venligt. Eller om du vælger at leve i et univers der er fjendtligt og ikke støttende” 

Albert Einstein

 

Brian Christensen

Brian Christensen - Stress Coach & meditationslærer. Har mere en 40 år erfaring inden for området Personlig udvikling, meditation og krop-psyke sammenhæng i forhold til vores liv og helbred. Brian blogger, holder foredrag, kurser inden for disse områder.